Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ต.ค. 3105 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
19 ธ.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รณรงค์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
19 ธ.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง รณรงค์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
16 ต.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
10 ต.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10 ต.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
04 ต.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
04 ต.ค. 2561 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
00 00 543 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง มาตรการรับสินบน
00 00 543 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th